ČERNÁ STAVBA

Nelegální židovská osada na palestinských územích vyklizena. Tuto zprávu, vztahující se k tzv. Giládově farmě, jsme měli možnost číst před zhruba dvěma týdny. Čtenář či posluchač si zajisté oddechl. Další problém na cestě k míru byl vyřešen, další ukradená palestinská půda vrácena právoplatným majitelům. Jenže… Bylo to skutečně tak jednoduché?
Území Giládovy farmy patří rodině Zarových. Ta půdu v sedmdesátých letech postupně vykoupila od arabských majitelů a dá se říci, že ve smyslu izraelských zákonů i zdravého rozumu je tedy půda majetkem rodiny. Poté, co se jeden z členů této rodiny, syn Gilád, stal obětí teroristického útoku, pozůstalí se rozhodli budoucí osídlení na těchto pozemcích pojmenovat Havat Gilead – Giládova farma.
Stavět v těchto místech, a zvláště potom nové osídlení – to vyžaduje mnohem více razítek než si i 
člověk odkojený českou byrokracií dokáže představit. Zarovi se proto, poté co jejich mnohaletá snaha o výstavbu nové farmy na vlastních pozemcích neuspěla, rozhodli dále nečekat na oficiální souhlas úřadů a farmu začít stavět „nadivoko.“
Pokud se tato aktivita setkala s nepochopením izraelských úřadů, nelze se jim divit. Každý úřad na světě je zřízen proto, aby dohlížel na dodržování platných zákonů, a ty byly v tomto případě jednoznačně porušeny. Instituce, dohlížející na stavební povolení, mají v celém světě právo odstranit černé stavby, a to i za asistence policie. Na druhou stranu ale nedošlo, a ani dojít nemohlo, ke zpochybnění vlastnického nároku Zarových na jejich pozemky. Ty zůstávají ve vlastnictví rodiny, a ta se bude zajisté dále snažit o jejich zhodnocení skrze stavební činnost.
To, že se tyto zdánlivě nepodstatné detaily nedozvíme z MF Dnes, Lidových novin, BBC či CNN, mě nepřekvapuje; o to smutnější ale je, že ani podstatná část izraelských sdělovacích prostředků nerozlišuje mezi černou stavbou a ukradenou půdou.

Jakub Šváb