Přednáška:Bar Chaim

Z projevu pana Bar Chaima, předneseného 29.8.2002 v hotelu Alexandar Palace ve Skopje u příležitosti zahájení procesu restitucí židovského majetku v Makedonii

Dnes jsme zde vyslechli dvě důležitá rozhodnutí makedonské vlády. Prvním je založení Fondu holocaustu. Založení tohoto fondu stojí podle mě na jednoduchém principu. Zůstal-li po obětech holocaustu nějaký majetek (bez řádného dědice), měl by být především použit k připomenutí místa, které v této společnosti měli a jejich přínosu této zemi. 
Považuji za důležité zdůraznit, že ze všech zemí, které byly postiženy nacismem, je Makedonie – pokud je mi známo – první zemí, která tento princip dokonale přijala a uplatnila. Za druhé bylo dnes oznámeno rozhodnutí vlády o restitucích majetku a o finančních kompenzacích, opět podle zdánlivě jednoduchého a jasného principu: Cokoli patřilo dříve židovské komunitě a bylo jí odebráno na základě nespravedlivých zákonů, musí jí být nyní, když tyto zákony přestaly platit, opět vráceno. A znovu bych chtěl zdůraznit, že v žádné z tzv. transformujících se zemí, nebyl tento proces tak zcela a jedním krokem naplněn, jako zde. 

Mělo by nás to snad překvapovat? Ale kdo, koneckonců, rozetnul gordický uzel? Nebyl to snad Alexandr Makedonský? A tak je v tom snad jistá logika… Dovolte mi říci, že ani v Chorvatsku, kde restituce židovského majetku začaly již před lety, nebyl dosud tento problém tak jasně rozřešen. A v Jugoslávii celý proces ještě ani nezačal. A ani Česká republika, která byla ze všech transformujících se zemí nejvstřícnější, ještě nedošla – pokud jde o židovský majetek bez dědiců - tak daleko jako Makedonie.

Chci skončit výrokem, který bychom měli mít všichni stále na paměti:„Cedek, cedek tirdof!“ – „Spravedlnost, spravedlnost budeš hledat!“

Přeložila Kateřina Jelínková