JEN DALŠÍ FEUILLETON

Uběhl rok a den, a už zase píšu článek do nového židovského časopisu. Až by se jednomu chtělo říci: co rok, to nový židovský časopis. Teď ještě aby se k tomuhle časopisu založilo nějaké nové židovské hnutí, které se zaregistruje na ministerstvu vnitra, a začne se ve svém novém časopise hrdinně oslavovat. 
Jenže ouha: tenhle nový časopis by měl být opravdovým židovským časo-pisem, neboli fórem, kde se píše o tom, co se v daném čase událo, či co se časem plánuje, o lidech, kteří žijí s námi či mezi námi, a pro nás, co žijeme teď. Tedy ne jako v jiném nejmenovaném časopise, kde se aktuálně píše o osobnostech přes sto padesát let bezpečně mrtvých. A přestože tento časopis někdo vydává, neměl by být jednostranný, takže oslavovat by se v něm měli všichni navzájem - opět něco, co se v oněch nejmenovaných židovských newsletterech nedá najít. Za tyto věty nejsem zaplacen, ale opravdu věřím a doufám, že tomu tak bude. Co jiného mi také zbývá, když jsem byl přesvědčen do redakční rady. Takže vím, že co si napíšu, to si budu muset číst.
Jednomu by se sice chtělo křičet, že k čemu nám jsou
 všechny ty židovské časopisy, když naše nejkrásnější slečny chodí s různými katolickými střihači a fotografy (dívky si zase stěžují na brýlaté křesťanské právničky ze severní Moravy), když ostudnému mizení židovstva žádným časopisem nezabráníme, protože potřebujeme středověkou sňatkovou politiku a mladé židovsky vzdělané páry produkující nové generace, a ne nějaký časopis, ale - když už nemáme židovské ženy a židovské děti, můžeme si alespoň židovsky grafomanit do celkem obstojného média, ne? Možná že se nakonec jeden z těch pokusů vydaří, a vznikne něco jako nový Prager Tagblatt. Něco, co vzniku takových nových generací napomůže. A nebo taky ne. Ale zkoušet se to musí.
Ve svém minulém článku pro nový židovský časopis jsem prorokoval hrozné věci. Teď už raději nic prorokovat nebudu. Teď už si jenom popřeju, aby lidi začali grafomanit se mnou. Aby se Maskil stal předmětem vášní, zdrojem inspirace a vzdělání, námětem pro debaty a průvodcem událostmi, aby tak jako v dávných dobách Chochmesu jeden židovský časopis mohl změnit celý náš svět.

Tohle všechno sobě i Vám přeje
ŠMOK