Nejen šábes

Milí čtenáři, není to tak dávno, co si Michal Spevák musel v Maskilu postesknout, že někteří představitelé českého židovstva se chovají spíše chytře než moudře. A že ne-ortodoxním židům u nás zatím zbývá alespoň ta jistota, že šábes bude. Uplynulo pár měsíců a zdá se, že se snad, možná, maličko blýsklo na lepší časy. Události minulého týdne by tomu nasvědčovaly. 

Ve středu 5. června došlo k hned dvěma přelomovým událostem (pokud to tedy čas potvrdí). Nejprve byl dopoledne oficiálně jmenován nový rabín Federace židovských obcí, a to sice rabín – konzervativní. Stal se jím rabi Hoffberg, dosavadní kongregační rabín Bejt Praha (v této funkci samozřejmě zůstává i nadále). Snad by to mělo znamenat, že bude-li v budoucnu kterýkoliv člen Federace židovských obcí v ČR (a sem patří i všechny židovské obce) potřebovat služby rabína, může se nyní obrátit na ne-ortodoxního rabína, pokud si to bude přát. 

Téhož dne odpoledne došlo na Židovské obci v Praze k setkání zástupců všech pražských, nábožensky se profilujících společenství. Iniciativa vzešla přímo od předsedy Židovské obce Tomáše Jelínka a dostavili se zástupci všech pozvaných komunit. A tak se u jednoho stolu sešli reprezentanti Bejt Simcha, Chabadu, Bejt Praha, Židovské liberální unie – a v osobě pana Jelínka samozřejmě také Židovské obce. Setkání proběhlo ve velmi věcném a pracovním duchu. Žádné dohadování o minulých křivdách a omylech, o náboženských rozdílech. Ty jsou ostatně každému dávno známé a v tomto směru skutečně není co řešit. Tentokrát byly nastoleny mnohem praktičtější otázky, například oslavy kterých svátků by bylo možné pořádat společně (mluvilo se o Jom ha-šoa nebo Jom ha-acmaut), jak je možné rozšířit spolupráci na mimopražské obce, jak spolupracovat v sociální oblasti. 
A bylo i dosaženo prvního konkrétního výsledku – ustavení jakési pracovní skupiny, v níž má svého zástupce každá z výše jmenovaných organizací, a jejímž úkolem bude koordinace a plánování „pražského židovského kalendáře“. První setkání bude již za tři týdny. 

Je rovněž třeba podotknout, že vztahy a spolupráce začínají fungovat i jinak, nezávisle na oficiálních jednáních. A tak rabín Bejt Praha (a dnes federační rabín), rabi Hoffberg, učil ve středu již podruhé v Bejt Simcha a v těchto přednáškách bude pokračovat každý druhý týden. A na závěr tohoto, na události bohatého týdne, přišel v předvečer šabatu do Bejt Simcha rabín pražské Židovské obce Jehuda Ješarim, aby se setkal s kongregací a přednesl drašu, inspirovanou aktuální sidrou.

Co dodat? Šábes samozřejmě byl, tentokrát v kolínské synagoze, kam si britští Židé přijeli připomenout výročí transportů z Kolína a pomodlit se v synagoze, z níž pochází jejich Tóra. Přidali jsme se k nim a byl to skutečně zážitek. Šábes tedy opět nezklamal. A to ostatní? Snad i to bude. Uvidíme… 

Kateřina Jelínková