DOCELA OBYČEJNÝ A SPROSTÝ TEROR

S pohnutím jsem přijal návrh promluvit – alespoň zprostředkovaně – v synagoze mého rodného města při vzpomínce smutného výročí. Již šedesát let uplynulo od deportace kolínských občanů, Židů, jako trestného vyhlazovacího transportu odvetou za atentát na Reinharda Heydricha.
Je až neuvěřitelně bolestné, že se to stalo právě v našem městě. Ve starobylém středu onoho pásu orné půdy, té nejlepší v celé zemi, táhnoucí se oběma stranami horního toku Labe mezi Hradcem Králové a Mělníkem, kterému se od pradávna říkalo „Zlatý pruh země české“. Vždyť právě k pramenům historie Kolína již od 14. věku neoddělitelně patří i písemné doklady o židovském osídlení, a o jeho podílu na rozvoji města.
Sklenutí ranně barokní synagogy při městských hradbách vidělo i období, kdy v Kolíně, nazývaném též „židovským městem“, tvořili Židé 42% jeho obyvatel. A také několikasetleté období slavné kolínské ješivy, stejně jako čas obětavé činnosti chevry kadišy, jak uvádějí prameny – druhé nejstarší v české zemi. 
Co je však nejcennější? Nesporně přirozené a staletími podkuté včlenění a splynutí židovských a českých spoluobčanů při vzájemném obohacování společného hospodářského, kulturního i společenského života.
Pak však nastal tragický zlom, kdy i naše město zaplavila živelnou silou nacistická okupace a černé stíny ulehly na symbolické Mauderovy sochy Síly a Moudrosti na průčelí kolínské radnice. I Kolín postihly neblaze proslulé norimberské zákony a perzekuce. Ty nejtemnější vzpomínky jsou pak spojeny s tragickým obdobím brutálního teroru heydrichiády a datem 10. června 1942.

Ano, stejně jako již tolikrát v historii, docela obyčejně stejného a sprostého teroru. Proto terorismu – v jakékoliv jeho podobě – nelze ustupovat, nelze s ním vyjednávat a přistupovat k němu z pozice apeasementu. Je třeba s ním bojovat. To je i poselství, které dnes zaznívá z našeho staroslavného města – Kolína. Šalom. 

Ing. Miloš Zeman
předseda vlády ČR 

Zveřejněný projev pronesla v zastoupení premiéra Miloše Zemana Hana Greenfield během vzpomínkových akcí v Kolíně