Nepřátelé pana Izraele

V rámci sobotních čtení z Tóry byla nedávno čtena sidra Vajece. Tento týdenní oddíl pojednává mimo jiné o Jákobovi a jeho snaze získat manželku, dle příkazu svého otce v domě strýce Lavana. Jákob přichází do Lavanova domu. Podle komentářů přicházel Jákob do Babylónie jako bohatý muž, zatímco místní větev rodiny (Lavan byl bratrem pramatky Rivky) byla nepoměrně chudší. Lavan samozřejmě nic nenamítá proti sňatku Jákoba se svojí dcerou, pouze naráží trochu na potíž, se kterou z nich. Jákob se na první pohled zamiluje do Ráchel, a je ochoten za ni sedm let sloužit. Po těchto letech přijde svatba, svatební noc, Jákob se probudí - a ejhle, podstrčili mu starší Leu. Co teď? Už je jeho ženou! A tak po vysvětlení, že z hlediska rodinných zvyků to tak být muselo, Jákob slouží dalších sedm let pro svoji vysněnou Ráchel.
V předchozím týdenním oddíle, paraše Toldot, pro změnu vidíme celý příběh Jákoba a jeho bratra Esava. Když Jákob vykupuje prvorozenství a posléze dostává požehnání od otce, tak to samozřejmě v Esavovi nevyvolává příliš pozitivních emocí, spíše naopak. 

Bratři se stávávají otevřenými nepřáteli. Naproti tomu Lavan se tváří zdánlivě přátelsky, jeví ochotu k dohodě, ale posléze, z touhy po vlastním prospěchu, chce více, více a více. Komentátoři Tóry se dělí na dvě skupiny - jedni říkají, že Esav je předobrazem vnějšího, otevřeného nepřítele, který se systematicky snaží židovský národ fyzicky zlikvidovat a Lavan je předobrazem nepřítele vnitřního - z rodiny, který se snaží zneužít dobré vůle Jákoba ku vlastnímu prospěchu. Další s tímto nesouhlasí, s tím, že Lavana není možné prohlásit za Žida, ale je spíše předobrazem skrytého vnějšího nepřítele, který se snaží tvářit jako přítel a v nestřeženém okamžiku bodnout Izrael zezadu.
Na jednom z neoficiálních serverů braslavských chasidů se pak objevila sice na první pohled úsměvná, možná ale o to zajímavější myšlenka. Říká, co že je v dnešní době Bejt Esav, dům Esavův? Pokusů o fyzické zničení Izraele jsme v Izraeli samotném svědky každý den. A co je potom dnes Bejt Lavan? Odpověď může lehce šokovat, ale stačí tento termín přeložit do češtiny a vyjde nám - Bílý dům...

Co dodat?
Jakub Šváb