Komunita a synagoga

Synagoga je místem, které má největší šanci odpovědět na naše "židovské" potřeby, ať už jsou jakékoli. S jistým zjednodušením lze říci, že synagoga má tři hlavní funkce, které odpovídají známým třem pilířům: Tóře, modlitbě, a skutkům dobročinnosti. Členové komunity nemusejí jednotlivě naplnit všechny tři prvky, ale komunita, která v synagoze Bejt Simcha žije, může ve svém celku všechny tři součásti obsáhnout. Komunita je rozmanitá a má značný potenciál. A že komunitu Bejt Simcha někdo přehlédne ve výčtu pražských židovských komunit nás rozhodně nemusí trápit.
Modlitba je emocionální částí našich potřeb, tj. seder, písně, radost, žal, meditace. Synagoga v Mánesově funguje coby modlitebna přímo náramně. Na Kabalat Šabat je vždy plno, na oslavu všech svátků, a to nejen Jom Kipur, rovněž. Na přípravě svátečních dní se podílejí i členové, nejenom vedení Bejt Simcha. Naskýtá se otázka. Je kongregace Bejt Simcha kongregací sváteční nebo kongregací v každodenním životě? Teď vynechám děti, ty chodí do Bejt Elend "každodenně". Co dospělí ?
Druhým pilířem synagogy je činnost společenská, ať už dovnitř či navenek. Ta prakticky zahrnuje přednášky, společné výlety a práce na konkrétních projektech. Jak tato činnost zahrnuje skutky Gemilut Chasadim, tj. spravedlnost, zastání, soucit, pomoc a další ctnosti, nechám otevřené s poznámkou, že i k jejich rozvoji má také synagoga směřovat a vést. Vím, že Bejt Simcha je plná laskavých lidí.
Třetí část, kterou lze přiřadit k Tóře, a která se nyní stává velmi aktuální, je vzdělávání. Vzdělávání ve smyslu čtení, studia, kladení otázek, hledání odpovědí, učení se. S příchodem rabiho Yehudai-Rimmera, tj. s jeho pravidelnou přítomností v Bejt Simcha, dostává kongregace velikou šanci stát se kongregací takřka každodenní a posílit funkci synagogy jako Bejt Ha-Midraš.

Zkušenost z podzimního semináře vedeného rabi Yehudai-Rimmerem ukazuje, že zhustit čas ke společnému studiu je velmi užitečné jak pro jednotlivce, tak pro celou komunitu, a jde pochopitelně daleko za přednášky a naučná či moralistní sdělení. Bylo by však naivní se domnívat, že přítomnost kongregačního rabína je automaticky zárukou rozvoje. V této fázi, kdy jsme na začátku takového procesu, je to také výzva. Rozmanitost komunity může být zárukou značné dynamiky, ale rovněž rizikovým faktorem, zda si najdeme dostatek času k hlubšímu studiu. A jak praví rabi Hilel, "a neříkej, budu studovat, až budu mít čas, neboť takto ho nebudeš mít nikdy". Jinými slovy, buďme to my, kdo tvoříme svůj čas, a nikoli obráceně.
Velmi si vážím toho, že Bejt Simcha má svůj sidur pro Kabalat Šabat. Je pro mne symbolem kontinuity synagogálního židovstva, včetně osvobození se od chrámových obětí, a současně výrazem svébytnosti naší liberální kongregace. V souvislosti s rozvojem komunity a hlubším studiem myslím, že zraje doba pro vytvoření nového a širšího vydání, které bude zahrnovat nejen modlitby pro svátky v duchu humanismu, ale i každodenní ranní a večerní modlitby. Bude výsledkem společného studia a diskuse naší kongregace.
Hle, živá komunita!

Julius Müller