Krátce
Deset roků po...Nahlédnutí do života 
bratislavské židovské komunity.

Snažíme se vždycky dohodnout a lidi spíše sjednocovat a udržet než rozdělovat. Někdy se to samozřejmě daří lépe někdy hůře. Ale je to nutné, už jenom z těch důvodů, že zde zkrátka není tolik lidí, abychom si mohli dovolit být radikální – ať již směrem k ortodoxii či naopak úplnému liberalismu.

Peter Salner

Pražská židovská obec se musí otevřít všem světovým formám judaismu. Za prvé, aby se nestala zkamenělinou a za druhé, aby nepřipomínala „KSČ“.

Sylvie Wittmannová

U nás je to přesně naopak. V Izraeli chce každý studovat výpočetní techniku, ekonomiku, účetnictví, samozřejmě také medicínu a farmacii. Izraelci jsou velmi prakticky založení.

Mashe Fass