Krátce


Mě můj muž nachytal například při tom, že jsem si až donedávna myslela, že „sednout někomu na lep“, znamená sednout mu na lebku.
Hana Frejková

Zatímco Československo nastoupilo po první světové válce cestu politické stability, demokra cie a obecné prosperity, což se týkalo i židovské populace, vidíme v Maďarsku úplně jiný obrázek.
Kateřina Jelínková


Dodnes tu klidně působí v rámci jedné obce ortodoxní rabín vedle konzervativního. Ale pokud by tu bylo dost lidí pro vytvoření liberální kongregace, tak by tu prostě byla. 
Morton Narrowe


Přál bych si světový mír a abych byl milionář. Podělil bych se se sestrou a rodiči a aby nebyli kanibali.
Jeremy