Home

Krátce

Stále trvám na tom, že pokud v ČR potřebujeme nějakého nového rabína, tak liberálního, bohužel se to díky opět „regulérnímu“ hlasování ve FŽO neprosadilo. 
Michaela Vidláková

Náš táta byl původně křesťan a byl to on, kdo mi vyprávěl o Ježíškovi, jaký měl těžký život a že ho mám mít ráda. 
Kateřina Sidonová

Jestli má člověk Žida tatínka nebo maminku je pro obec Židů stejně tak irelevantní, jako má-li příslušník africké menšiny v Čechách černocha tatínka nebo maminku.
Sylvie Wittmannová

Jak kdysi řekl nedávno zemřelý izraelský ministr zahraničí Aba Eban, „národy jednají vždy racionálně – ale až potom, co vyzkoušely všechny jiné možnosti“.
Yehuda Lahav