Neděle, 28 Úno 2021
 
 

Bookmark and Share

Redakční rada a informace

Věstník Maskil – registrace MK ČR č. E 14877, Vydává židovská reformní kongregace Bejt Simcha, přidružený člen Federace židovských obcí ČR, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 61385735,
e-mail: redakce.maskil zavináč maskil.cz.

Maskil vychází měsíčně za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Federace židovských obcí v ČR, Nadačního fondu obětem holocaustu a The Dutch Humanitarian Fund (JHF). Zájemci mohou přispět na vydávání věstníku libovolnou částkou na bankovní účet: 86-8959560207/0100 u Komerční banky, variabilní symbol: 88888 (5x8). Manipulační poplatek 10 Kč. Redakce: Kateřina Mikulcová - vedoucí redaktorka, Ráchel Polohová - redaktorka, Redakční rada: Pavlína Schultz, Tomáš Novotný, Martin Šmok, Věra Razáková, Kamila Špinarová. Ilustrace: Lucie Lomová. Korektury: Jitka Kroupová. Předtisková příprava a tisk: Typografické studio Trilabit, s. r. o., Vodičkova 36, Praha 1.

Adresa, posílání příspěvků

BEJT SIMCHA, Maiselova 4,
110 00 Praha 1

E-mail: zde

URL: www.maskil.cz
URL: www.bejtsimcha.cz

Získání Maskilu

1. Elektronicky - z tohoto webu pokud máte nainstalovaný Adobe Reader
2. Tištěná podoba - minimální platba 250 Kč za rok (poštovné)

Příspěvek na vydávání Maskilu:
Zašlete libovolnou částku na účet u  Komerční banky: 86-8959560207/0100, v.s.=88888 (5x8)